poniedziałek, 6 kwietnia 2015

Przegląd wydarzeń na rynkach kapitałowych

Rynek akcji

Luty był dobrym okresem dla inwestorów funduszy inwestujących kapitał na polskich papierów wartościowych. WIG podrożał wtedy o dwa procent z okładem. We wzrostach swoje zasługi miały głównie średnie i mniejsze firmy, bowiem indeks giełdowych tych największych (WIG20) wzrósł tylko o 1%, kiedy indeks tych mniejszych sWIG80 niemalże o 6%. Czyli: nastąpiło odwrócenie tendencji z ubiegłego roku.. Perspektywy dla światowych rynków akcji wydają się być lepsze w bieżącym roku. Bieżący rok przyniesie prawdopodobnie lekkie przyspieszenie tempa wzrostu globalnej gospodarki (według informacji MFW do 3,5% z 3,3% w 2014 roku). Jednocześnie w większości obszarów gospodarczych rozsądnie jest oczekiwać poprawy zagregowanych zysków.
Ceny nie są z grupy historycznie niskich, ale wg nas nie są tak duże by trzeba było się bać zwracając uwagę na niskie stopy procentowe. Zarazem szczytowo wyśrubowane ceny papierów dłużnych w najważniejszych regionach i wiążące się z tym małe szanse na wysoki zarobek w segmencie dłużnym mogą odegrać znaczną rolę w zwiększeniu zainteresowania akcjami.
U nas prognozujemy, że rośnie szansa na utrzymanie w przyszłości przewagi mniejszych firm nad „grubasami”. Naszym zdaniem w segmencie małych firm łatwiej o szybszą poprawę wyników finansowych, a wyceny są atrakcyjne. Szanse na wyższy zarobek to także tradycyjnie w tym przypadku większe ryzyko, powodowane większą wrażliwością na wahania sentymentu i kierunku w którym płynie pieniądz (więcej o tym - źródło).

Sytuacja w Ekonomii

Luty nie przyniósł ważkich wydarzeń, jakie mogłyby odmienić naszą prognozę możliwości ekonomicznych dla kraju. Wciąż konsekwentnie jesteśmy na stanowisku, że na początku obecnego roku przekrojowo atmosfera dla inwestorów jest ok, przy możliwości jakiejś bliżej na ten moment nieokreślonej poprawy w kolejnych kwartałach. Zgodnie z danymi z czwartego kwartału ubiegłego roku, polska gospodarka rozrosła się o 3,1% r/r i był kreowany przez popyt wewnętrzny (wzrósł wówczas on o 3,1% rok do roku) i inwestycje, głównie firm (+9% r/r). Obniżył zaś skalę wzrostu było saldo wymiany z zagranicą (-1,5%). W kolejnych miesiącach roku 2015 oczekujemy przynajmniej stałego tempa wzrostu popytu krajowego a nawet niewielkiego przyspieszenia. Znaczna poprawa winna dotyczyć inwestycji, przede wszystkim dzięki wzrostowi liczby realizowanych projektów w infrastrukturze wg założeń budżetu UE na lata 2014-2020.
fundusze marzec 2015
Również w zakresie handlu zagranicznego da się oczekiwać pewnej poprawy za sprawą coraz bardziej prawdopodobnego polepszenia koniunktury w Unii (przy czym raczej saldo wymiany handlowej ze wschodnimi sąsiadami nie ulegnie poprawie po nie dającym się nie zauważyć osłabieniu w 2014 roku). Polityka pieniężna w ostatnim czasie: Dzięki utrzymującej się ujemnej inflacji (inflacja za styczeń 2015 roku -1,3%), a ponadto pod wpływem licznych europejskich banków centralnych zmierzających do obniżenia kosztu kredytu, Rada Polityki Pieniężnej niedawno ścięła główną stopę procentową z 2% do 1,5%. Przy okazji Rada dała do zrozumienia, że dobiega końca niemal 3- letni cykl obniżek.
W najbliższym czasie realizacja zamiarów Rady zdaje się bardzo prawdopodobna i w najbliższym okresie nie spodziewamy się zmian oprocentowania wierzytelności.

Rynek papierów dłużnych

Jednym z bardziej istotnych czynników mających wpływ na sytuację na rynku długu jest polityka banków centralnych. Dla rodzimego rynku najbardziej liczą się trzy organizacje. Pierwsza, Rada Polityki Pieniężnej (RPP), obniżyła niedawno główną stopę procentową o 50 pkt. i zarazem wyraźnie powiedziała, że kolejnych w tym cyklu już nie zrobi. Właściwie dla obligacji skarbowych rokująca jest sytuacja, kiedy stopy procentowe mają wejść w tendencję spadkową. Rynek już wcześniej wziął pod uwagę marcową obniżkę, w tej chwili najważniejsze wydaje się, że nie będzie już kolejnych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz