środa, 6 maja 2015

Ekonomia w Strzelcach Opolskich.

Liczba zamieszkałych w Strzelcach Opolskich to ok. 18 tysięcy.Wydawało by się, że Strzelce to nie takie duże miasto, ale gospodarka na obszarze Strzeleckim jest bardzo dobrze rozwinięta. Na miejscu byłego zakładu maszyn rolniczych powstał Obszar Ekonomiczny w Strzelcach.

Na terenach Strzelec Opolskich można znaleźć wiele zakładów produkcyjnych, na przykład zakłady konstrukcji metalowych, produkcji chemii kosmetycznej i gospodarczej, producentów mebli, transport pasażerski i towarowy, urządzenia dla przemysłu energetycznego, produkcja okien i drzwi, konstrukcje stalowe, transport specjalistyczny, fabryka części samochodowych i inne zakłady.

Stworzono także sieć sklepów handlowych.

W Strzelacach Opolskich występuje mocno rozbudowana budowla: kanalizacyjna, utworzono oczyszczalnię ścieków i wysypisko odpadów komunalnych.Strzelce Opolskie zachwycają się atrakcyjnymi szlakami turystycznymi, powstały ścieżki rowerowe, wymienić można także ciekawą historię Strzelec, zabytki oraz parki krajobrazowe.
Na terenie Strzelec Opolskich istnieje wiele rezerwatów i parków krajobrazowych, są tam między innymi: Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny”, Krajobraz Bory Stobrawsko - Turawskie pod ochroną, rezerwat roślinności Ligota Dolna.Najobszerniejszym parkiem zabytkowym w Strzelcach Opolskich jest Park Miejski.